top of page

Saneerausohjelman vahvistamisen jälkeen

Sen jälkeen, kun saneerausohjelma on vahvistettu, määräytyy velallisyhtiön maksuvelvollisuus veloista saneerausohjelman mukaan. Näin ollen, mikäli saneerausohjelmassa on muutettu esimerkiksi maksuaikataulua tai maksuvelvollisuuden määrää, määräytyy velan ehdot saneerausohjelman mukaisesti ja vanhat velan ehdot syrjäytyvät. Kuitenkin esinevakuudet pysyvät edelleen ennallaan.


Velkajärjestelyjen osalta saneerausohjelma on voimassa niin kauan, kunnes ohjelman mukaiset maksuvelvollisuudet on hoidettu. Mikäli tavallisia velkoja on leikattu, on samaan aikaan voimassa voitonjakokielto, joka on voimassa vastaavasti siihen saakka, kunnes saneerausvelat on maksettu.


Tuomioistuimen vahvistama saneerausohjelma on saneerausvelkojan osalta täytäntöönpanokelpoinen, joka tarkoittaa, että mikäli maksu- tai muu suoritusvelvollisuus on laiminlyöty, se voidaan panna täytäntöön samalla tavalla kuin erillinen tuomioistuimen tuomio.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Yrityssaneeraus ja velat

Toisin kuin monesti luullaan, saneerausmenettely ei ole tarkoitettu pelkästään yrityksen velkojen järjestelyä varten, vaan se tähtää yrityksen tervehdyttämiseen kaikilta osin. Julkisuudessa ja yleises

Kuka johtaa yritystä?

Jos hakeudumme yrityssaneeraukseen, johtaako joku muu sen jälkeen yritystä? Osakeyhtiössä päätösvalta saneeraukseen hakeutumiselle on viime kädessä yhtiökokouksella eli omistajilla. Tosin hallitus voi

Yrityssaneerauksen vaiheet

Aloitus · saneeraushakemus · asianosaisten kuuleminen (muun muassa velkojat ja muut tahot) · käräjäoikeus tutkii, täyttyykö edellytykset em. kuulemisen perusteella · käräjäoikeus tutkii yrityssaneerau

Comments


bottom of page