top of page
Light and Shadow

Yrityssaneeraushakemukset
käräjäoikeuteen

Suomen yrityssaneerauksen lakimiehet laativat yrityksille yrityssaneeraushakemuksen kiinteään hintaan

Pastel Pink Objects
Sand Dunes

Mikä on yrityssaneeraus

01

Yrityssaneeraus on käräjäoikeuden määräämä menettely, jossa erityinen selvittäjä selvittää yhtiön taloudellisen tilan ja tekee tarvittavia toimenpiteitä yhtiön taloudellisen tilan tervehdyttämiseksi.

Lähtökohta yrityssaneeraukseen pääsemiselle on se, että yhtiö on kykeneväinen kannattavaan liiketoimintaan ja nykyisien kassavirta- tai rahoitusongelmien ratkaiseminen auttaa yrityksen pääsemään takaisin kannattavaksi liiketoiminnaksi.

Yrityssaneerauksessa pyritään järjestelemään yrityksen velat sellaiseen suhteeseen liiketoimintaan ja maksukykyyn nähden, että liiketoiminta saadaan jälleen kannattavaksi.

Yrityssaneeraus voidaan kohdistaa vain toiminnassa olevaan yritykseen ja liiketoimintaan eli ei lopetettuun liiketoimintaan. Yrityssaneerausta ei voi saada, kun tarkoituksena on saneerata yhtiö ja sen jälkeen myydä liiketoiminta.

Yrityssaneeraus kohdistuu muuhunkin liiketoimintaan kuin vain yhtiön velkoihin.

03

Yrityksen tulee täyttää yrityssaneerauksen edellytykset. Edellytysten täyttymistä voit arvioida käyttämällä maksutonta yrityssaneeraus - työkalua.

 

Mikäli edellytykset täyttyvät voit ottaa meihin yhteyttä ja lakimiehemme laativat yhtiöllenne yrityssaneeraushakemuksen ja hankkivat tilintarkastajalta lausunnon koskien yrityssaneerauksen onnistumista. Kaikki tämä onnistuu kauttamme ja kiinteään hintaan.

02

On ensiarvoisen tärkeää, että yrityssaneeraushakemus laaditaan huolella sekä käyttäen tiettyjä fraaseja, jotta käräjäoikeus voi myöntää yrityssaneerauksen. Käräjäoikeus tukeutuu lähes yksinomaan sinne toimitettuun aineistoon, joista tärkeimmät on yrityssaneeraushakemus sekä tilintarkastajan lausunto siitä, että yritys on niin sanotusti saneerauskelpoinen.

 

Saneerauskelpoisuus tarkoittaa sitä, että yritys on mahdollista saada kannattavaksi esimerkiksi yrityksen velkoja leikkaamalla.

Yrityssaneeraus on järkevää myös silloin, kun yrityksen liiketoiminnassa pysymisellä ja sen tuottamalla kassavirralla pystytään suorittamaan velkojille heidän saataviaan enemmmän kuin ajamalla yhtiö konkurssiin, vaikka velkojen leikkaukset olisikin huomioitu.

 

Yrityssaneeraukseen pääseminen on siis siltä osin puhdasta matematiikkaa. Lähtökohtaisesti velkojien tulee saada enemmän suorituksia yrityssaneerauksessa kuin mitä he konkurssin kautta tulisivat saamaan.

 

Lähes kaikissa tapauksissa yrityssaneerauksen hakijana on velallisyhtiö. Velkojat voivat myös laatia yrityssaneeraushakemuksen, joka on kuitenkin verrattain harvinaista.

04

Yksi suurimpia virheitä yrityssaneerausasioissa on, että sitä haetaan liian myöhään. Tällä yleensä tarkoitetaan, että yritys on ponnistellut sisäisesti hankkimalla erinäköisiä luottoja ja yrittänyt paikata tilannetta, joskus epäasiallisin keinoin, joskus liiketaloudellisesti huonoin keinoin. Näitä keinoja köytetään usein silloin, kun taloudelliset vaikeudet ovat alkaneet kasaantua ja toimenpiteet ovat lähinnä olleet tulipalon sammuttamista.

 

Usein yrityssaneerausta haetaan siinä vaiheessa, kun yritystä on jo haettu konkurssiin tai konkurssin uhka on hyvin todellinen, kun velkoja on toimittanut ns. kasipäiväisen yritykselle.

Lopputuloksen kannalta parasta on hakea yrityssaneerausta riittävän ajoissa eli mielellään heti, kun maksuvaikeudet ovat ilmenneet. Tällöin on mahdollista saneerata velkoja jopa hyvin vähän tai vain pidentää maksuaikaa veloille, jolloin esimerkiksi tilapäinen kassavirtaongelma ei eskaloidu maksukyvyttömyydeksi asti.

Palvelumme ja Hinnasto

Sand

Velallisyritys maksaa kustannukset

Yrityssaneeraushakemuksen tavanomainen kokonaishinta (alv. 0 %) muodostuu seuraavista osioista:

  • Saneeraushakemuksen laadinta 3500 - 7000 euroa

  • Tilintarkastajan palkkiot

  • Selvittäjän palkkio

  • Tuomioistuimen maksu 1060,00 euroa

Yrityssaneerauspaketti 1

Yrityssaneerauspaketti 1 sisältää yrityssaneeraushakemuksen laatimisen käräjäoikeuteen.

Hinta riippuen velkojen määrästä 3500 - 7000 euroa.

Yrityssaneerauspaketti 2

Yrityssaneerauspaketti 2 sisältää yrityssaneeraushakemuksen laatimisen käräjäoikeuteen sekä lausumiin vastaamisen.

Hinta riippuen velkojen määrästä 4500 - 8000 euroa.

bottom of page