Työkalu

Arvioi mahdollisuus päästä yrityssaneeraukseen

Yrityssaneeraustyökalu

Tällä työkalulla voit tarkistaa onko yrityksenne kelpoinen hakemaan yrityssaneeraukseen. Meidän laatimamme yrityssaneeraushakemus on kiinteän hintainen. Lisäksi voitte kiinteään hintaan tarkistuttaa täyttyykö yhtiön juridiset edellytykset velkasaneeraukselle sekä täyttyykö taloudelliset edellytykset. Tarkistukset tekee lakimies ja tilintarkastaja. Company reorganisation eli yrityssaneeraus englanninkielellä kuvaa menettelyä hieman paremmin, sillä yrityssaneerauksessa järjestellään muitakin osia yrityksestä kuin vain velkoja.