Velkojatoimikunta

Saneerausmenettelyn alkaessa tai sen kuluessa voidaan asettaa velkojatoimikunta, johon tulee eri velkojaryhmien edustusta. Velkojatoimikunnassa on oltava vähintään kolme jäsentä. Eri velkojaryhmistä tulee olla tasapuolinen edustus. Kyseinen elin ei ole pakollinen, vaan sen asettaminen riippuu velkojien määrästä sekä siitä pitääkö velkojat tai jokin heistä tarpeellisena vaatia velkojatoimikuntaa.

Kyseessä on vain konsultoiva elin, eikä sillä ole itsenäistä valtaa. Selvittäjä on kuitenkin velvollinen neuvottelemaan toimikunnan kanssa, kun hän laatii saneerausohjelmaa sekä antamaan velkojille tietoja menettelyn kulusta. Selvittäjä tekee siis saneerausta koskevat päätökset itsenäisesti. Velkojatoimikunta voi siis vaikuttaa selvittäjän toimintaan ja valvoa häntä, mutta ei antaa määräyksiä. Velkojatoimikunta voi vaatia selvittäjän erottamista toimestaan, mikäli hän laiminlyö olennaisesti velvollisuuksiaan tai erottamiseen on muu painava syy.

Mikäli saneeraus on kestänyt vasta alle kuukauden, voidaan selvittäjä vaihtaa velkojatoimikunnan vaatimuksesta sellaiseksi, jota velkojatoimikunta esittää.