Yrityssaneerauksen edellytykset

MAKSUKYVYTTÖMYYS TAI UHKAAVA MAKSUKYVYTTÖMYYS

Laki yrityksen saaneerauksesta toteaa, että velkasaneeraus eli yrityssaneeraus voidaan aloittaa, jos vähintään kaksi velkojaa, joiden yhteenlasketut saatavat edustavat vähintään viidennestä (20%) velallisen tunnetuista veloista, tekevät velkojan kanssa yhdessä hakemuksen ja ilmoittavat puoltavansa velallisen hakemusta.

Nämä velkojat eivät saa olla velallisen läheisiä.

Lisäksi; velallista uhkaa maksukyvyttömyys tai velallinen on maksukyvytön.

Mitä, jos 20% velkojista ei hyväksy yrityssaneerausta

Vaikka velallinen ei saa taaksen tarpeeksi velkojia on yrityssaneerausta silti mahdollista hakea ja saada se. Toki se on silloin haastavampaa, mutta mahdollista.

Saneerauskelpoisuus

Yhtiö on saneerauskelpoinen mikäli on mahdollista saada saneeraustoimilla yhtiön liiketoiminta jälleen kannattavaksi. Tässä tärkeässä roolissa on saneeraussuunnitelma.

Saneeraussuunnitelma

Saneeraussuunnitelmalla tarkoitetaan velallisen yrityssaneeraushakemukseen liitettävää suunnitelmaa siitä, että miten nyt huonosti menevä liiketoiminta on mahdollista saada sujumaan paremmin eli käytännössä miten siitä saadaan jälleen tuottavaa.

Saneeraussuunnitelma on olennainen osa saneerauksen saamisen arviointi etenkin, kun se pitää toimittaa tilintarkastajalle. Meidän lakimiehemme ovat myös vahvoja kauppatieteiden osaajia, joten he osaavat kirjoittaa saneeraussuunnitelman sellaiseksi, että se tukee saneeraushakemusta.

Milloin saneerausta ei saa?

Yrityssaneeraus voi estyä silloin, kun käsillä on niin sanottu esteperuste.

Esteperuste on seikka, johon velkoja voi vedota estääkseen yrityssaneerauksen myöntämisen. Pääsääntöisesti näihin otetaan kantaa jo yrityssaneeraushakemuksessa, sillä näin voidaan ainakin osa esteistä suoraan eliminoida. Osittain esteperusteet ovat sellaisia, että ne kannattaa hoitaa kuntoon ennen kuin lähdetään hankkimaan tilintarkastajan lausuntoa.

Esteperusteita on muun muassa:

  • velallinen on maksukyvytön ja on todennäköistä, että maksukyvyttömyyttä ei saneerausohjelman avulla voida poistaa tai että sen uusiutumista ei voida torjua muuten kuin lyhytaikaisesti;
  • on todennäköistä, että velallisen varat eivät riitä saneerausmenettelystä aiheutuvien kustannusten kattamiseen eikä kukaan muu ole sitoutunut vastaamaan näistä kustannuksista;
  • on todennäköistä, että velallinen ei kykene maksamaan menettelyn alkamisen jälkeen syntyviä velkoja;
  • on perusteltua syytä olettaa, että hakemuksen pääasiallisena tarkoituksena on velkojan perintätoimien estäminen tai muu velkojan taikka velallisen oikeuden loukkaaminen;
  • on perusteltua syytä olettaa, että saneerausohjelman aikaansaamiselle tai vahvistamiselle ei ole edellytyksiä; tai
  • velallisen kirjanpito on olennaisesti puutteellinen tai virheellinen, paitsi jos osoitetaan, että kirjanpito voidaan vaikeuksitta saattaa asianmukaiseen ja luotettavaan tilaan.

Voit tarkistaa täyttääkö yrityksenne saneerauksen edellytykset arviointityökalulla. Pääset siihen tästä.