Uutiset

Yrityssaneerauksen tarkoituksena on tervehdyttää yritys, mutta näyttää siltä, että yrityksiä ei nykyisillä keinoilla saada elinkelpoisiksi, toteaa Vaasan yliopistossa väittelevä Eija-Leena Kärkinen.

Toisin kuin monesti luullaan niin saneerausmenettely ei ole tarkoitettu pelkästään yrityksen velkojen järjestelyä varten.

Saneerausmenettelyssä yritys ei siirry selvittäjän tai velkojien määräysvaltaan, eikä omistajat taikka johto menetä asemaansa yrityksessä.

Sen jälkeen, kun saneerausohjelma on vahvistettu, määräytyy velallisyhtiön maksuvelvollisuus veloista saneerausohjelman mukaan.

Lue miten yrityssaneeraus etenee.

Saneerauksessa on tavoitteena koko yhtiön tervehdyttäminen, jolloin on perusteltua, että kaikki yhtiön velkojat ja velat kuuluvat saneerauksen piiriin.

Saneerausmenettelyn alkaessa tai sen kuluessa voidaan asettaa velkojatoimikunta, johon tulee eri velkojaryhmien edustusta.

Vakuudenasettamiskielto on pääsääntö saneerausmenettelyn alettua.