Saneerausohjelman vahvistamisen jälkeen

Sen jälkeen, kun saneerausohjelma on vahvistettu, määräytyy velallisyhtiön maksuvelvollisuus veloista saneerausohjelman mukaan. Tämä tarkoittaa, että mikäli saneerausohjelmassa on muutettu esimerkiksi maksuaikataulua tai maksuvelvollisuuden määrää, määräytyy velan ehdot saneerausohjelman mukaisesti ja vanhat velan ehdot syrjäytyvät. Kuitenkin esinevakuudet pysyvät edelleen ennallaan.

Velkajärjestelyjen osalta saneerausohjelma on voimassa niin kauan, kunnes ohjelman mukaiset maksuvelvollisuudet on hoidettu. Mikäli tavallisia velkoja on leikattu, on samaan aikaan voimassa voitonjakokielto, joka on voimassa vastaavasti siihen saakka, kunnes saneerausvelat on maksettu.

Tuomioistuimen vahvistama saneerausohjelma on saneerausvelkojan osalta täytäntöönpanokelpoinen, joka tarkoittaa, että mikäli maksu- tai muu suoritusvelvollisuus on laiminlyöty, se voidaan panna täytäntöön samalla tavalla kuin erillinen tuomioistuimen tuomio.