Kuka johtaa yritystä

Jos hakeudumme yrityssaneeraukseen, johtaako joku muu sen jälkeen yritystä?

Osakeyhtiössä päätösvalta saneeraukseen hakeutumiselle on viime kädessä yhtiökokouksella eli omistajilla. Tosin hallitus voi kiireellisessä tilanteessa laittaa hakemuksen vireille itsenäisesti.

Konkurssissa yrityksen johtaminen ja määräysvalta siirtyy täysin konkurssipesänhoitajan alaisuuteen, jolloin johto menettää niin sanotun vallintaoikeuden. Sen sijaan saneerausmenettelyssä yritys ei siirry selvittäjän tai velkojien määräysvaltaan, eikä omistajat taikka johto menetä asemaansa yrityksessä.

Saneerausmenettely tosin aiheuttaa tiettyjä rajoituksia johdon ja omistajien toimintavaltaan yrityksessä. Merkittävin rajoitus on, että yrityssaneerausmenettelyn aikana muut kuin yrityksen tavanomaiseen liiketoimintaan tai toimintaan liittyvät toimenpiteet tarvitsevat selvittäjän luvan.

Saneerausohjelma, jonka selvittäjä laatii, voi edellyttää muutoksia yhtiön johdossa, organisaatiossa tai omistusrakenteessa. Vaikka varsinainen päätösvalta esimerkiksi yhtiön johdon vaihtamisessa ei siirry omistajilta velkojille, voidaan saneerausohjelmassa edellyttää tätä, jolloin se on edellytys saneerausohjelman vahvistamiselle sekä velkajärjestelyjen pysyvyydelle. Vaikka esimerkiksi yrityksen johdon vaihtaminen edellyttää yrityksen toimielinten tai omistajien myötävaikutusta, eikä siis ole suoraan velkojien tai selvittäjän päätettävissä, velkojat voivat saneerausohjelman ehtojen kautta saada aikaan tarvittavia muutoksia.

Laki yrityksen saneerauksesta 5 luku