Yrityssaneeraus ja velat

Toisin kuin monesti luullaan niin saneerausmenettely ei ole tarkoitettu pelkästään yrityksen velkojen järjestelyä varten, vaan se tähtää yrityksen terveyttämiseen kaikilta osin. Julkisuudessa ja yleisessä kielenkäytössä puhutaan usein yrityksen ”velkasaneerauksesta”. Tämä termi on siis epätarkka ilmaisu menettelystä.

Yrityssaneerauksen keskiössä ovat toki velkajärjestelyt, jossa lainmukaisen edellytysten vallitessa ja yrityssaneerauslain säännöksiä noudattamalla voidaan kajota velkojen ehtoihin ilman, että edellytetään hyväksyntää jokaiselta velkojalta.

Saneerauksessa voidaan esimerkiksi vähentää tai muuttaa henkilöstön määrää, konserniyhtiöiden määrää, yrityksen juridista muotoa, liikeideaa, tuotantovälineitä, johtoa tai muita vastaavia asioita.