Vakuudenasettamiskielto

Vakuudenasettamiskielto

Velallinen ei saa saneerausmenettelyn alettua asettaa saneerausvelasta vakuutta. Velan maksu tai vakuuden asetus ei ole sallittu keino jonkin velkojan saattamiseksi parempaan asemaan. Tähän toimenpiteeseen tulee tavanomaisesti kiusaus velallisella, kun jokin velkoja on esimerkiksi läheinen yhtiö tai henkilö. Myös ennakoimalla tulevaa toimintaa mahdollisen saneerauksen tai konkurssin jälkeen, saattaa tulla ajatukseksi suosia tiettyjä velkojaa muiden kustannuksella.

Mikäli omaisuutta on pantattu tai muuten asetettu vakuudeksi vastoin kieltoa, on vakuuden asettaminen tehoton, jolloin se ei tuota velkojalle toivottua asemaa. On siis myös velkojan edun mukaista tietää vakuudenasettamiskiellosta. Mikäli velallisen omaisuuteen on haettu kiinnityksiä, eivät nämä saa etuoikeutta saneerausvelan hyväksi.

Jos panttauksen kohteena on arvopaperi tai arvo-osuus, on mahdollista, että pantinsaaja saa niin sanottua vilpittömän mielen suojaa. Kuitenkin käytännössä vilpittömän mielen suoja jää erittäin rajoitetuksi, koska yrityssaneerauksen aloittaminen kuulutetaan, jolloin suojan saaminen estyy, sillä perusteella, että pantinsaajan olisi pitänyt tietää asiasta.

Mikäli edellytykset täyttyvät, voi pantinsaaja vedota sinänsä kiellon vastaisesti tapahtuneeseen panttaukseen ja saada suojaa panttaukselle.