top of page

Vakuudenasettamiskielto

Velallinen ei saa saneerausmenettelyn alettua asettaa saneerausvelasta vakuutta. Velan maksu tai vakuuden asetus ei ole sallittu keino jonkin velkojan saattamiseksi parempaan asemaan. Tähän toimenpiteeseen tulee tavanomaisesti kiusaus velallisella, kun jokin velkoja on esimerkiksi läheinen yhtiö tai henkilö. Myös ennakoimalla tulevaa toimintaa mahdollisen saneerauksen tai konkurssin jälkeen, saattaa tulla ajatukseksi suosia tiettyjä velkojaa muiden kustannuksella.


Mikäli omaisuutta on pantattu tai muuten asetettu vakuudeksi vastoin kieltoa, on vakuuden asettaminen tehoton, jolloin se ei tuota velkojalle toivottua asemaa. On siis myös velkojan edun mukaista tietää vakuudenasettamiskiellosta. Mikäli velallisen omaisuuteen on haettu kiinnityksiä, eivät nämä saa etuoikeutta saneerausvelan hyväksi.


Jos panttauksen kohteena on arvopaperi tai arvo-osuus, on mahdollista, että pantinsaaja saa niin sanottua vilpittömän mielen suojaa. Kuitenkin käytännössä vilpittömän mielen suoja jää erittäin rajoitetuksi, koska yrityssaneerauksen aloittaminen kuulutetaan, jolloin suojan saaminen estyy, sillä perusteella, että pantinsaajan olisi pitänyt tietää asiasta.


Mikäli edellytykset täyttyvät, voi pantinsaaja vedota sinänsä kiellon vastaisesti tapahtuneeseen panttaukseen ja saada suojaa panttaukselle.


0 views0 comments

Recent Posts

See All

Yrityssaneeraus ja velat

Toisin kuin monesti luullaan, saneerausmenettely ei ole tarkoitettu pelkästään yrityksen velkojen järjestelyä varten, vaan se tähtää yrityksen tervehdyttämiseen kaikilta osin. Julkisuudessa ja yleises

Kuka johtaa yritystä?

Jos hakeudumme yrityssaneeraukseen, johtaako joku muu sen jälkeen yritystä? Osakeyhtiössä päätösvalta saneeraukseen hakeutumiselle on viime kädessä yhtiökokouksella eli omistajilla. Tosin hallitus voi

Saneerausohjelman vahvistamisen jälkeen

Sen jälkeen, kun saneerausohjelma on vahvistettu, määräytyy velallisyhtiön maksuvelvollisuus veloista saneerausohjelman mukaan. Näin ollen, mikäli saneerausohjelmassa on muutettu esimerkiksi maksuaika

Commentaires


bottom of page