top of page

Yrityssaneeraus ja velat

Toisin kuin monesti luullaan, saneerausmenettely ei ole tarkoitettu pelkästään yrityksen velkojen järjestelyä varten, vaan se tähtää yrityksen tervehdyttämiseen kaikilta osin.


Julkisuudessa ja yleisessä kielenkäytössä puhutaan usein yrityksen ”velkasaneerauksesta”. Tämä termi on siis epätarkka ilmaisu menettelystä.


Yrityssaneerauksen keskiössä ovat toki velkajärjestelyt, jossa lainmukaisen edellytysten vallitessa ja yrityssaneerauslain säännöksiä noudattamalla voidaan kajota velkojen ehtoihin ilman, että edellytetään hyväksyntää jokaiselta velkojalta.


Saneerauksessa voidaan esimerkiksi vähentää tai muuttaa henkilöstön määrää, konserniyhtiöiden määrää, yrityksen juridista muotoa, liikeideaa, tuotantovälineitä, johtoa tai muita vastaavia asioita.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Kuka johtaa yritystä?

Jos hakeudumme yrityssaneeraukseen, johtaako joku muu sen jälkeen yritystä? Osakeyhtiössä päätösvalta saneeraukseen hakeutumiselle on viime kädessä yhtiökokouksella eli omistajilla. Tosin hallitus voi

Saneerausohjelman vahvistamisen jälkeen

Sen jälkeen, kun saneerausohjelma on vahvistettu, määräytyy velallisyhtiön maksuvelvollisuus veloista saneerausohjelman mukaan. Näin ollen, mikäli saneerausohjelmassa on muutettu esimerkiksi maksuaika

Yrityssaneerauksen vaiheet

Aloitus · saneeraushakemus · asianosaisten kuuleminen (muun muassa velkojat ja muut tahot) · käräjäoikeus tutkii, täyttyykö edellytykset em. kuulemisen perusteella · käräjäoikeus tutkii yrityssaneerau

Comments


bottom of page