top of page

Yrityssaneerauksen vaiheet

Aloitus


· saneeraushakemus

· asianosaisten kuuleminen (muun muassa velkojat ja muut tahot)

· käräjäoikeus tutkii, täyttyykö edellytykset em. kuulemisen perusteella

· käräjäoikeus tutkii yrityssaneerauksen esteet

· mahdolliset maksu- perintä- ja/tai täytäntöönpanokiellot

· päätös yrityssaneerauksen aloittamisesta tai hakemuksen hylkäämisestä

· selvittäjän määrääminen siinä tapauksessa, että menettely aloitetaan


Saneerausohjelman laatiminen


· yrityksen toiminta jatkuu normaalisti siten, että selvittäjä valvoo liiketoimintaa

· perusselvitys yhtiön tilasta, jonka laatii selvittäjä

· saneerausehdotus, jonka avulla yhtiö voidaan tervehdyttää

· asianosaisten omat ehdotukset saneerauksen sisällöstä


Saneerausohjelman käsittely


· asianosaisten kuuleminen ja lausumat maksuohjelmaehdotuksesta

· riitautusten käsittely selvittäjän toimesta

· ehdotuksen muuttaminen lausumien perusteella, mikäli katsotaan olevan aihetta

· äänestysmenettely lopullisesta ehdotuksesta, mikäli kaikki eivät ole yksimielisiä


Saneerausohjelman vahvistaminen


· äänestysselvitys (YRLS 76.4 §)

· mahdolliset kuulemiset

· käräjäoikeus tutkii, voidaanko saneerausohjelma vahvistaa

· käräjäoikeus tekee päätöksensä ohjelman vahvistamisesta tai vahvistamatta jättämisestä

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Yrityssaneeraus ja velat

Toisin kuin monesti luullaan, saneerausmenettely ei ole tarkoitettu pelkästään yrityksen velkojen järjestelyä varten, vaan se tähtää yrityksen tervehdyttämiseen kaikilta osin. Julkisuudessa ja yleises

Kuka johtaa yritystä?

Jos hakeudumme yrityssaneeraukseen, johtaako joku muu sen jälkeen yritystä? Osakeyhtiössä päätösvalta saneeraukseen hakeutumiselle on viime kädessä yhtiökokouksella eli omistajilla. Tosin hallitus voi

Saneerausohjelman vahvistamisen jälkeen

Sen jälkeen, kun saneerausohjelma on vahvistettu, määräytyy velallisyhtiön maksuvelvollisuus veloista saneerausohjelman mukaan. Näin ollen, mikäli saneerausohjelmassa on muutettu esimerkiksi maksuaika

Comentarios


bottom of page