top of page

Velkojatoimikunta

Saneerausmenettelyn alkaessa tai sen kuluessa voidaan asettaa velkojatoimikunta, johon tulee eri velkojaryhmien edustusta. Velkojatoimikunnassa on oltava vähintään kolme jäsentä. Eri velkojaryhmistä tulee olla tasapuolinen edustus. Kyseinen elin ei ole pakollinen, vaan sen asettaminen riippuu velkojien määrästä sekä siitä pitääkö velkojat tai jokin heistä tarpeellisena vaatia velkojatoimikuntaa.


Kyseessä on vain konsultoiva elin, eikä sillä ole itsenäistä valtaa. Selvittäjä on kuitenkin velvollinen neuvottelemaan toimikunnan kanssa, kun hän laatii saneerausohjelmaa sekä antamaan velkojille tietoja menettelyn kulusta. Selvittäjä tekee siis saneerausta koskevat päätökset itsenäisesti. Velkojatoimikunta voi siis vaikuttaa selvittäjän toimintaan ja valvoa häntä, mutta ei antaa määräyksiä. Velkojatoimikunta voi vaatia selvittäjän erottamista toimestaan, mikäli hän laiminlyö olennaisesti velvollisuuksiaan tai erottamiseen on muu painava syy.


Mikäli saneeraus on kestänyt vasta alle kuukauden, voidaan selvittäjä vaihtaa velkojatoimikunnan vaatimuksesta sellaiseksi, jota velkojatoimikunta esittää.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Yrityssaneeraus ja velat

Toisin kuin monesti luullaan, saneerausmenettely ei ole tarkoitettu pelkästään yrityksen velkojen järjestelyä varten, vaan se tähtää yrityksen tervehdyttämiseen kaikilta osin. Julkisuudessa ja yleises

Kuka johtaa yritystä?

Jos hakeudumme yrityssaneeraukseen, johtaako joku muu sen jälkeen yritystä? Osakeyhtiössä päätösvalta saneeraukseen hakeutumiselle on viime kädessä yhtiökokouksella eli omistajilla. Tosin hallitus voi

Saneerausohjelman vahvistamisen jälkeen

Sen jälkeen, kun saneerausohjelma on vahvistettu, määräytyy velallisyhtiön maksuvelvollisuus veloista saneerausohjelman mukaan. Näin ollen, mikäli saneerausohjelmassa on muutettu esimerkiksi maksuaika

Comments


bottom of page