top of page

Velkojien asema yrityssaneerauksessa

Saneerauksessa on tavoitteena koko yhtiön tervehdyttäminen, jolloin on perusteltua, että kaikki yhtiön velkojat ja velat kuuluvat saneerauksen piiriin. Kuten konkurssissakin, tehdään ero ennen saneerausta tulleisiin velkoihin ja saneerauksen alkamisen jälkeen syntyneihin velkoihin. Ennen saneerauksen alkamista syntyneet velat ovat niin sanottuja saneerausvelkoja eli kuuluvat saneerauksen piiriin.


Kuuluminen saneerausvelkoihin tarkoittaa kahta asiaa. Ensimmäiseksi kyseiseen velkaan voidaan kohdistaa maksu-, perintä- ja täytäntöönpanorajoituksia ja toisekseen näiden velkojen ehtoja voidaan muuttaa saneerauksessa tehtävillä velkajärjestelyillä.


Huomionarvoista on, että yrityssaneerauksessa yhdelläkään velkojalla ei ole oikeutta kohdistaa perintätoimia yrityksen käytössä olevaan omaisuuteen. Tätä oikeutta ei ole silloinkaan, vaikka velkojalla olisi vakuusoikeudellinen mahdollisuus siihen, sillä tämän salliminen saneerauksessa vaarantaisi koko menettelyn. Siis vakuusvelkojakin joutuu alistumaan saneeraukseen tahtomattaan. Toisin sanoen velallisen omaisuutta mahdollisesti rasittavat panttivelat sekä muut esinevakuudella suojatut velat kuuluvat yrityssaneerauksen piiriin ja niihin kohdistuvat maksu-, perintä- ja täytäntöönpanorajoitukset.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Yrityssaneeraus ja velat

Toisin kuin monesti luullaan, saneerausmenettely ei ole tarkoitettu pelkästään yrityksen velkojen järjestelyä varten, vaan se tähtää yrityksen tervehdyttämiseen kaikilta osin. Julkisuudessa ja yleises

Kuka johtaa yritystä?

Jos hakeudumme yrityssaneeraukseen, johtaako joku muu sen jälkeen yritystä? Osakeyhtiössä päätösvalta saneeraukseen hakeutumiselle on viime kädessä yhtiökokouksella eli omistajilla. Tosin hallitus voi

Saneerausohjelman vahvistamisen jälkeen

Sen jälkeen, kun saneerausohjelma on vahvistettu, määräytyy velallisyhtiön maksuvelvollisuus veloista saneerausohjelman mukaan. Näin ollen, mikäli saneerausohjelmassa on muutettu esimerkiksi maksuaika

Comentários


bottom of page